Việc làm thêm dịp HÈ tại khu vực Tân Phú - Ưu tiên sinh viên làm thời vụ.

Địa chỉ làm việc: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 20/05/2024
ID: job354275

Keywords

Việc làm thêm dịp HÈ tại khu vực Tân Phú - Ưu tiên sinh viên làm thời vụ.

Mira Cosmetics