Điều khoản & chính sách

WEBSITE VIỆC LÀM NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN - DU LỊCH

1. Điều khoản sử dụng

 • Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) trước khi tiến hành sử dụng dịch liên quan tới HotelWorks.vn. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên Website. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không sử dụng dịch vụ.
 • Việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ trên website của bạn đã mặc định là sự chấp nhận và chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này. Sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và đơn vị quản lý HotelWorks.vn (gọi tắt là HotelWorks). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. HotelWorks.vn có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến bạn, ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
 • Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các dịch vụ nhất định và chúng được thêm vào xem như là một phần của các Điều khoản dành cho các mục đích của dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các dịch vụ được áp dụng.
 • HotelWorks.vn có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi HotelWorks.vn công bố các Điều khoản được cập nhật hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các điều khoản bổ sung về dịch vụ áp dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi cập nhật, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư của HotelWorks.vn. HotelWorks.vncó thể cung cấp cho bên thứ ba có thẩm quyền trong trường hợp có tranh chấp hoặc xung đột, yêu cầu bồi thường, các tai nạn có liên quan đến bạn.

2. Vai trò và trách nhiệm của HotelWorks.vn

 • HotelWorks.vn là Website cung cấp dịch vụ kết nối trung gian, không phải là đơn vị cung cấp trực tiếp các việc làm tuyển dụng được đăng tải trên website.
 • HotelWorks.vn cung cấp ứng dụng online để người sử dụng có thể đăng việc hoặc tìm việc thông qua ứng dụng.
 • HotelWorks.vn có thể từ chối không cho đăng ký hoặc tạo tài khoản trên HotelWorks.vn hoặc hủy bỏ hay khóa bất kỳ tài khoản có sẵn nào.
 • Đăng ký hay tạo tài khoản trên HotelWorks.vn hoàn toàn miễn phí.
 • HotelWorks.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vần đề nào liên quan tới tương tác của người đăng việc và người nhận việc, bao gồm nhưng không giới hạn trong chất lượng dịch vụ.
 • HotelWorks.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm cũng như không đảm bảo cho độ tin cậy của thông tin được đăng tải bởi người sử dụng, bao gồm những không giới hạn về khả năng làm việc của người làm hoặc mức độ thật thà hay chính xác của thông tin được cung cấp bởi người đăng việc và người nhận việc.
 • HotelWorks.vn không có trách nhiệm với bất kỳ tranh chấp nào giữa những người sử dụng dịch vụ của HotelWorks.vn. Tuy nhiên HotelWorks.vn sẽ hỗ trợ để các bên giải quyết tranh chấp.

3. Vai trò và trách nhiệm của người sử dụng

 • Tuân thủ các điều khoản của HotelWorks.vn và các luật lệ quy định được ban hành bởi nhà nước Việt Nam.
 • Chỉ đăng tải thông tin chính xác trên Website HotelWorks.vn
 • Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quy định và điều khoản áp dụng cho bạn với tư cách là người đăng việc hay người tìm việc.
 • Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên ứng dụng HotelWorks.vn phục vụ cho các mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của HotelWorks.vn.
 • Bạn không được sử dụng ứng dụng HotelWorks.vn cho bất kỳ mục đích trái với pháp luật.
 • Bạn phải quản lý tài khoản HotelWorks.vn cá nhân và không được dùng để trao đổi, buôn bán tài khoản hay thông tin của bạn dưới mọi hình thức.
 • Bạn đồng ý để HotelWorks.vn được toàn quyền sử dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên HotelWorks.vn cho mục đích quản lý nội dung phù hợp với HotelWorks.vn.

Các thông tin bạn cung cấp hoặc đăng tải trên HotelWorks.vn phải đáp ứng các yêu cầu sau

 • Nội dung đăng tải phải chính xác hoặc không gây hiểu nhầm.
 • Không được mạo danh hoặc liên quan tới các dịch vụ, sản phẩm bất hợp pháp
 • Không được vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào
 • Không được chứa bất kỳ mã nguồn độc hoặc virus gây ảnh hưởng đến dịch vụ.
 • HotelWorks.vn sẽ cần sử dụng thông tin vị trí của người dùng và thông tin này có thể được xem bởi những người sử dụng khác của HotelWorks.vn. Nếu HotelWorks.vn quyết định rằng bạn đã vi phạm điều lệ của HotelWorks.vn thì HotelWorks.vn sẽ có quyền để gỡ bỏ nội dung, công việc liên quan, tạm ngừng hoặc hủy tài khoản của bạn.