Trưởng Bộ Phận Lễ Tân

Địa chỉ làm việc: Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/05/2025
ID: job225319

Keywords

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân

Sanouva Saigon Hotel