Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Buffet - Ca gãy

Địa chỉ làm việc: Vincom Metropolis, 29 Liễu Giai, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Hết hạn ngày: 20/07/2024
ID: job354294

Keywords

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Buffet - Ca gãy

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Golden Shark