Tuyển nhân viên bán hàng tại store quận 6 - Có nhận parttime cho sinh viên

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Phạm Tuân, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 25/07/2024
ID: job354315

Keywords

Tuyển nhân viên bán hàng tại store quận 6 - Có nhận parttime cho sinh viên

YUMI STORE